1.  SĪKDATŅU VEIDI UN IZMANTOŠANAS MĒRĶIS

1.1.  Pirms sākat izmantot SIA GL INVESTMENTS, reģistrācijas Nr.40203146393(turpmāk – TRAIV) tīmekļa vietni www.traiv.lv (turpmāk – TRAIV tīmekļa vietne), lūdzam rūpīgi izlasīt TRAIV tīmekļa vietnes sīkdatņu politiku.

1.2.  Sīkdatne ir teksta datne, kas tiek ievietota TRAIV tīmekļa vietnes lietotāja datora pārlūkprogrammā, lai uzlabotu vietnes darbību. Lietotāja ierīcē saglabāta sīkdatne ļauj atpazīt lietotāja darbības TRAIV tīmekļa vietnē, lai uzlabotu vietnes 

funkcionalitāti un drošību.

1.3. TRAIV izmanto sīkdatnes šādiem mērķiem:

1.4. TRAIV neizmanto sīkdatnes, lai veiktu jebkādu lietotāju paradumu izsekošanu, tāpēc TRAIV Jūs informē par sīkdatņu izmantošanu, bet neprasa lietotāja piekrišanu sīkdatņu izmantošanai.

1.5. Jebkura informācija, kas tiek iegūta ar TRAIV tīmekļa vietnes sīkdatņu palīdzību, tiek saglabāta tikai līdz sīkdatņu termiņa beigām un netiek izmantota citiem mērķiem, kas ir norādīti sīkdatņu politikas 1.3.punktā.

1.6. TRAIV nenodos iegūto informāciju par lietotājiem trešajām personām, izņemot šajā sīkdatņu politikā turpmāk minēto gadījumus.

2. TREŠO PERSONU SĪKDATNES

2.1. TRAIV tīmekļa vietnei ir piesaistīts rīks Google Analytics, kuru TRAIV izmanto, lai iegūtu priekšstatu, kā Jūs lietojat TRAIV tīmekļa vietni un uzlabotu lietotājiem paredzētās informācijas sniegšanu.

2.2. Google Analytics rīka darbību nodrošina Google Inc. (ASV uzņēmums), kuram ir piekļuve ar šī rīka palīdzību ievāktajiem statistikas datiem, tostarp lietotāja IP adresei, pieslēguma laikam un citai tehniskai informācijai. Šādā veidā lietotāja iekārtā tiek ievietotas trešās personas (Google) sīkdatnes.

2.3. Par Google sīkdatņu darbību var iegūt informāciju attiecīgajās Google privātuma vai sīkdatņupolitikās un TRAIV neatbild par trešās personas personas datu apstrādi.

3.  ATTEIKŠANĀS NO SĪKDATNĒM

3.1.  Jūs var dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles. TRAIV tīmekļa vietnes lietotājs var dzēst no savas ierīces visas sīkdatnes, kas jau ir saglabātas, un var veikt iestatījumus, lai pārlūkprogramma neļautu tās saglabāt. Tādā gadījumā izvēle nesaglabāt sīkdatnes ir manuāli jānorāda katru reizi, kad apmeklējat TRAIV interneta vietni. Taču brīdinām, ka daži pakalpojumi un TRAIV tīmekļa vietnes funkcijas var nedarboties.

3.2. Jūs varat atteikties no Google Analytics sīkdatnēm, lejupielādējot un instalējot Google Analytics Opt-out Browser Add-on papildrīku. Šis papildrīks sazinās ar Google Analytics, lai norādītu, ka informāciju par attiecīgo interneta vietnes apmeklējumu nedrīkst sūtīt uz Google Analytics.

3.3.  Tāpat Jūs varat mainīt savas ierīces pārlūkprogrammas iestatījumus, lai atteiktos no jaunām sīkdatnēm, dzēstu esošās vai vienkārši informētu Jūs par jaunu sīkdatņu nosūtīšanu uz Jūsu ierīci.

3.4. Izvēloties dzēst sīkdatnes, jums jāzina, ka tiks zaudētas visas iestatītās TRAIV tīmekļa vietnes izvēles. Ja nobloķēsiet sīkdatnes pavisam, daudzas tīmekļa vietnes (ne tikai TRAIV tīmekļa vietne) nedarbosies pienācīgi.  Tāpēc TRAIV iesaka neatslēgt sīkdatņu funkciju.

4.  POLITIKAS GROZĪJUMI

4.1.  TRAIV sīkdatņu politika pēc nepieciešamības var tikt grozīta. Visas TRAIV sīkdatņu politikas izmaiņas publicēs TRAIV tīmekļa vietnē, sniedzot īpašu paziņojumu par izmaiņām. Sīkdatņu politikas iepriekšējās versijas TRAIV uzglabās arhīvā, lai Jūs nepieciešamības gadījumā varētu tās pārskatīt.

4.2. Šis dokuments ir spēkā no 2019.gada 1.janvāra.